Στα 28,34 δισ. ευρώ ανήλθε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, σημειώνοντας αύξηση 18,2% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αύξηση των ελλειμμάτων κυρίως του εμπορικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μόνο εν μέρει από την αύξηση των πλεονασμάτων του ισοζυγίου υπηρεσιών και του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων.

Η διεύρυνση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 4,314 δισ. ευρώ οφείλεται στην αύξηση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 3,56 δισ. ευρώ και του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 999 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων μειώθηκαν κατά 244 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά το εμπορικό ισοζύγιο εκτός πλοίων και καυσίμων, οι εισπράξεις από εξαγωγές εμφάνισαν σημαντική αύξηση (κατά 1,687 δισ. ευρώ ή 16,8%), ενώ οι πληρωμές για εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,686 δισ. ευρώ ή 8,3%.

Τον Οκτώβριο, αυξήθηκε κατά 757 εκατ. ευρώ στα 3,67 δισ. ευρώ.

Η ΤτΕ επισημαίνει ότι η αύξηση αυτή οφείλεται στη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων και δευτερευόντως στην αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου εκτός πλοίων.

Τον Οκτώβριο, οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος σημείωσαν καθαρή εισροή (αποεπένδυση) 22 εκατ. ευρώ. Οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εκροή 249 εκατ. ευρώ.

Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου οι άμεσες επενδύσεις εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 898 εκατ. ευρώ.