Σταθεροποιητικά κινήθηκαν οι συνεδριάσεις σε επίπεδο Γενικού δείκτη πριν από την αργία του Δεκαπενταύγουστου με κυριότερο χαρακτηριστικό την μείωση των μέσων ημερήσιων συναλλακτικών όγκων κατά 50%, φαινόμενο εποχικό το οποίο αφορούσε την πλειοψηφία των τίτλων της αγοράς.

Ωστόσο οι σταθεροποιητικές κινήσεις του Γενικού Δείκτη δεν αντικατοπτρίστηκαν στην περιφέρεια καθώς οι πωλητές κατά τις δύο πρώτες συνεδριάσεις της εβδομάδας ήταν ιδιαίτερα ανυπόμονοι στο να μειώσουν θέσεις ενώ παράλληλα οι αγοραστές φάνηκε να προχωρούν σε κινήσεις τακτικής απορροφώντας την προσφορά με σχετική άνεση στα επίπεδα των 2.100 - 2.120 μονάδων διατηρώντας την ανοδική κίνηση της αγοράς την στιγμή ακριβώς που ο Γενικός Δείκτης έφθανε σε ένα οριακό σημείο αντιστροφής της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης.

Η συσσώρευση στην οποία έχει περιέλθει η αγορά κατά τις 6 τελευταίες συνεδριάσεις έχει δώσει ευκαιρίες βραχυπρόθεσμων κινήσεων καθώς οι αρνητικές υπερβολές που σημειώθηκαν στους περισσότερους τίτλους εξομαλύνθηκαν δίνοντας ικανοποιητικά ημερήσια κέρδη.

Σε επίπεδο Γενικού Δείκτη και ιδιαίτερα σε επίπεδο FTSE-20 οι αγοραστές φαίνεται να έχουν ακόμα τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης καθώς δεν σημειώθηκαν ιδιαίτερα αρνητικές διακυμάνσεις, ενώ στην συνεδρίαση της Τετάρτης με σχετική ευκολία επαναπροσέγγισαν το υψηλό των 1.100 μονάδων βοηθούμενοι και από την έντονα ανοδική κίνηση των ξένων αγορών.

Η άνοδος της Τετάρτης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο βίαιης εκτόνωσης της συσσώρευσης κατά τις προσεχείς συνεδριάσεις με διάσπαση της κορυφής των 2.200 μονάδων και δημιουργία νέων υψηλών με κυριότερο άξονα τις τραπεζικές μετοχές οι οποίες πρωταγωνιστούν σε κάθε "προωθητική" κίνηση της αγοράς. Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί η σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων των εισηγμένων στο 20% των λογιστικών καταστάσεων που έχει μέχρι στιγμής ανακοινωθεί. Η αύξηση της κερδοφορίας στο εξάμηνο διαμορφώνεται σε 23% στην μητρική και άνω του 30% σε ενοποιημένη βάση αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ρυθμοί κερδοφορίας του εξαμήνου να διαμορφωθούν άνω του 15% για τις εισηγμένες δικαιολογώντας έτσι απόλυτα τις αποτιμήσεις έως την περιοχή των 2.000 μονάδων.

Οτιδήποτε επιπλέον από αυτό το ρυθμό αύξησης αποτελεί αιτία βελτίωσης των αποτιμήσεων ώστε η κίνηση της αγοράς να συνάδει απόλυτα με τα θεμελιώδη των εταιριών.

Σε αυτό τον λόγο εντοπίζεται ο βασικός παράγοντας διατήρησης της ανοδικής τάσης ο οποίος σε συνδυασμό με την αύξηση της ρευστότητας και τις εξελίξεις που αφορούν την πορεία των αποκρατικοποιήσεων αλλά και άλλων επιχειρηματικών ειδήσεων τις οποίες προεξοφλεί η αγορά μπορούν να οδηγήσουν το Γενικό Δείκτη σε υψηλότερα επίπεδα στο άμεσο μέλλον