Του Κώστα Μπογδανίδη

Η ανταλλαγή των οικοπέδων δεν καίει μόνο τα... μοναστήρια, αλλά και την Αυτοδιοίκηση! Η παραχώρηση ενός ακινήτου 25 στρεμμάτων από το Δήμο Ηρακλείου στη Νομαρχία άναψε φωτιές αφού προκάλεσε την αντίδραση του δήμου Γαζίου που παρενέβη χθες για να σταματήσει (ανεπιτυχώς) την παραχώρηση!

Χθες στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, που συζητήθηκε το θέμα, παρενέβη ο δήμαρχος Γαζίου κ. Μαρκογιαννάκης ζητώντας αναβολή της συζήτησης για να χειριστεί ο ίδιος την υπόθεση, αλλά το Σώμα κατά πλειοψηφία αρνήθηκε και προχώρησε στην απόφαση αποδοχής.

“Εμείς έχουμε ανάλογο ακίνητο στο Σκαφιδαρά και θέλουμε να δούμε συνολικά την αξιοποίηση” τόνισε χθες στην “Π” ο δήμαρχος Γαζίου επισημαίνοντας ότι ο ίδιος είχε την εντύπωση πως η Νομαρχία θα έπαιρνε 5-6 στρέμματα.

“Τώρα βλέπουμε ότι παίρνει η Νομαρχία 25 στρέμματα για να κάνει πίστα. Εμείς το είχαμε αυτό το οικόπεδο από το Δήμο Ηρακλείου. Θέλαμε να φτιάξουμε κλειστό γυμναστήριο αλλά δεν εγκρίθηκε” ανέφερε ο κ. Μαρκογιαννάκης που ζήτησε περιθώριο να συζητηθεί το θέμα.

Η νομαρχιακή Αρχή επέμεινε ότι είχε ενημερώσει το Δήμο, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να περιμένει για να δημιουργήσει αυτό το κυκλοφοριακό πάρκο. Τελικά η πρόταση πέρασε κατά πλειοψηφία καθώς Νομαρχιακό Συμβούλιο (και ο αντινομάρχης κ. Μπελιβάνης) θεώρησαν ότι πρέπει να δοθεί αναβολή.

Από την πλευρά του ο Δήμος Ηρακλείου ήταν εκείνος που ανακάλεσε την αρχική απόφαση για την παραχώρηση στο δήμο Γαζίου. Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με τις 599/2003, 949/2003 και 346/2004 αποφάσεις του ενέκρινε την απευθείας εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου στο δήμο Γαζίου για την κατασκευή κλειστής αθλητικής εγκατάστασης πολλαπλών χρήσεων για 30 χρόνια και με μηνιαίο μίσθωμα 500,00 ευρώ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές, ουδέποτε υπογράφτηκε το σχετικό μισθωτήριο.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου με έγγραφό της με αρ. πρωτ. 80477/27-8-2008 ζητάει την δωρεάν παραχώρηση τμήματος έκτασης 25 στρεμ. του ανωτέρω οικοπέδου προκειμένου να δημιουργήσει κέντρο-πίστα εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών η οποία θα βοηθήσει τόσο στην παροχή καλύτερης εκπαίδευσης όσο και στην εξέταση των υποψηφίων οδηγών. Επίσης, λόγω θέσης, θα συντελέσει στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 185 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), ο Δήμος Ηρακλείου επιτρέπεται να παραχωρήσει δωρεάν τη χρήση ακινήτων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως:

• Ανακαλέσετε τις με αριθμό 599/2003, 949/2004 και 346/2004 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον ουδέποτε υπογράφτηκε το σχετικό μισθωτήριο.

• Πάρετε απόφαση για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης έκτασης 25 στρεμ. τα όρια του οποίου θα καθοριστούν μετά από την συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου με την Τεχνική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Νομού Ηρακλείου με τους παρακάτω όρους:

• Η δωρεάν παραχώρηση αρχίζει από την ημερομηνία σύνταξης της πράξης παραχώρησης και λήγει με την παρέλευση είκοσι (20) ετών. Μετά την παρέλευση της εικοσαετίας η χρήση του ακινήτου επανέρχεται αυτοδίκαια στο Δήμο Ηρακλείου.

• Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για κέντρο-πίστα εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών.

• Απαγορεύεται η παραχώρηση και η εκμίσθωση από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε τρίτους.