Η εξωστρέφεια των τοπικών κοινωνιών των ορεινών όγκων της Κρήτης και η σύνδεσή τους με την επιστημονική κοινότητα αποτελεί τον κεντρικό στόχο του Πανεπιστημίου των Ορέων.

Μέσω της βιωματικής παιδείας, διδάσκοντες και διδασκόμενοι αλληλοεκπαιδεύονται. Στόχος είναι η ανάπτυξη των απομακρυσμένων ορεινών περιοχών, η διατήρηση της πολιτισμικής τους ταυτότητας, των ηθών, εθίμων και παραδοσιακών επαγγελμάτων μέσω, πχ της ανάπτυξης αγροτουριστικών σωματείων και δράσεων.

Η ιδρυτική διακήρυξη και το καταστατικό του Πανεπιστημίου των Ορέων υπογράφτηκαν το περασμένο Σάββατο στον Ομαλό. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν η πρυτανική αρχή του Πανεπιστημίου Κρήτης, δήμαρχοι των ορεινών περιοχών του νησιού και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ. Ειρηναίος. Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος κόσμου.

Η συνάντηση του Ομαλού ξεκίνησε με παρουσίαση του προγράμματος από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ιωάννη Παλλήκαρη, ακολούθησαν χαιρετισμοί και οι κεντρικές ομιλίες.

Η απογευματινή συνεδρία περιελάμβανε συναντήσεις των ομάδων εργασίας του Πανεπιστημίου των Ορέων. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν «Ανάπτυξη», «Παιδεία», «Κοινωνία & Υγεία», «Πολιτισμός» και «Τοπική αυτοδιοίκηση, ευρωπαϊκά προγράμματα & Πανεπιστήμιο των Ορέων».

Ακολούθησε η διαδικασία υπογραφής της ιδρυτικής διακήρυξης με παρουσίαση από τον κ. Παλλήκαρη και η υπογραφή της. Ο πρώτος που υπέγραψε το κείμενο της διακήρυξης ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν, σε στρογγυλή τράπεζα, τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας με συντονιστές τον κ. Παλλήκαρη και τον αντιπρύτανη του ιδρύματος, κ. Πετράκη.