Μέσα στον Απρίλιο, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο του θεσμικού πλαισίου για τον αγροτουρισμό, το οποίο εκπονεί η ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί με πρωτοβουλία της Αγροτουριστικής και τη συμμετοχή εκπροσώπων των εμπλεκομένων φορέων (ΕΟΤ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΑΣΕΓΕΣ, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Δίκτυο ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ, Δίκτυο βιοκαλλιεργητών, Αγροτουριστική ΑΕ).

Ήδη η Ομάδα Εργασίας εξειδικεύει το βασικό κείμενο των μεγάλων κατευθύνσεων που έχουν συμφωνηθεί και το οποίο περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες:

- Προσδιορισμός των «Επιχειρήσεων Τουρισμού Υπαίθρου»: Προκειμένου να καταστεί δυνατό οι αγροτουριστικές δραστηριότητες να συγκεντρώνονται σε μία ενιαία επιχείρηση, χωρίς την ανάγκη έκδοσης πολλαπλών αδειών με απαιτήσεις που δεν ανταποκρίνονται στο εύρος και το μέγεθός τους, προβλέπεται η θεσμοθέτηση λειτουργίας της Επιχείρησης Τουρισμού Υπαίθρου. Μεταξύ των επιχειρήσεων τουρισμού υπαίθρου συγκαταλέγονται οι «Ξενώνες Τουρισμού Υπαίθρου», οι παραδοσιακές ταβέρνες-καφενεία, τα επισκέψιμα αγροκτήματα, οι μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τα πρατήρια πώλησης τοπικών προϊόντων και οι επιχειρήσεις διεξαγωγής υπαίθριων δραστηριοτήτων.

- Παραγωγή, μεταποίηση και διακίνηση τροφίμων από τις επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου: Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού υπαίθρου (καταλύματα, εστιατόρια, παραδοσιακά καφενεία, επισκέψιμα αγροκτήματα) επιτρέπεται να διαθέτουν προϊόντα πρώτης παραγωγής ή/και μεταποίησης μόνο στην περίπτωση που διαθέτουν τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται για τη λειτουργία ανεξάρτητης μεταποιητικής μονάδας ή/ και εμπορικού καταστήματος. Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει την προώθηση των αναγκαίων τροποποιήσεων, προκειμένου οι επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου να έχουν τη δυνατότητα, σε μικρή κλίμακα, να μεταποιούν και να διαθέτουν στους πελάτες τους προϊόντα δικής τους παραγωγής.

- Διοργάνωση υπαίθριων δραστηριοτήτων, περιηγήσεων και μαθημάτων από τις επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου: Οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν τη δυνατότητα, χωρίς την υποχρέωση έκδοσης άδειας τουριστικού γραφείου, να πραγματοποιούν περιηγήσεις στις γύρω περιοχές και να διεξάγουν υπαίθριες δραστηριότητες από εκπαιδευμένο επαγγελματία, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που θα προσφέρουν στους πελάτες τους.

Παράλληλα, μεταξύ των θεμάτων που επεξεργάζεται η Ομάδα Εργασίας, είναι η αναδιοργάνωση της λειτουργίας των Τοπικών Συμφώνων ποιότητας και η αναθεώρησης της Ελληνικής Προδιαγραφής για τον Αγροτουρισμό ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417, προκειμένου να συμβάλουν πιο αποτελεσματικά στην αναβάθμιση της ποιότητας του Τουρισμού Υπαίθρου στην Ελλάδα.