Πάνω από 300.000 γεωτρήσεις και πηγάδια σε όλη την Ελλάδα αντλούν κάθε χρόνο τεράστιες ποσότητες νερό, το 86% από το οποίο καταναλώνεται για την άρδευση των καλλιεργειών, σύμφωνα με στοιχεία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου που παρουσιάστηκαν από τον καθηγητή Γιώργο Σούλιο σε ημερίδα της Ένωσης Νέων Αγροτών που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Η εξοικονόμηση νερού είναι ένα από τα ζητούμενα για την αποκατάσταση της υδρολογικής ισορροπίας, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι οποίοι προτείνουν την στάγδην άρδευση. Όπως ανακοινώθηκε, από τις μελέτες έχει προκύψει ότι η στάγδην άρδευση, που διασφαλίζει την αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας των γεωργικών καλλιεργειών με τη λιγότερη δυνατή κατανάλωση νερού, αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο άρδευσης.

Η αποκατάσταση της υδρολογικής ισορροπίας μπορεί επίσης να επιτευχθεί, είτε με την κατασκευή φραγμάτων για τη χρησιμοποίηση επιφανειακού νερού, είτε με την εφαρμογή μεθόδων τεχνητού εμπλουτισμού των υδροφόρων στρωμάτων, δηλαδή την εισαγωγή πρόσθετων ποσοτήτων νερού στα υδροφόρα στρώματα, ανέφερε ο κ.Σούλιος. Στην Ελλάδα έχουν γίνει κάποια πειράματα, αλλά στην πράξη ο τεχνητός εμπλουτισμός εφαρμόστηκε μόνο στην αργολική πεδιάδα.

Τα μέτρα που προτείνονται αφορούν ακόμα στην εφαρμογή αυτόματων συστημάτων άρδευσης, με χρησιμοποίηση τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης δόσης άρδευσης, ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες των καλλιεργειών.

Στο σύνολο των 14 υδατικών διαμερισμάτων της χώρας αρδεύονται περίπου 13,2 εκατ. στρέμματα που αντιστοιχούν σε διαθέσιμες ποσότητες επιφανειακών και υπόγειων νερών άρδευσης της τάξεως των 7.500 εκατ. κυβικών μέτρων, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της διεύθυνσης Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφικών και Υδάτινων Πόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Ελευθέριος Σταυρινός.