Το πρόγραμμα των εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου και τα Εξεταστικά Κέντρα όπου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις ανακοινώθηκαν χθες από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Νοεμβρίου σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:


ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΓΛΙΚΑ Β1 «μέτρια γνώση»
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 8.30 το πρωί.
9.00-10.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
10.20-11.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
11.45-12.15 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
ΑΓΓΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 11.30 το πρωί.
12.00-13.20 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
13.30-15.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
15.15-15.45 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
ΑΓΓΛΙΚΑ Β2 «καλή γνώση»
ΠΡΩΙ: Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΓΛΙΚΑ Β2 «καλή γνώση»
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις
Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.
8.00-9.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
9.30-11.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
11.30-12.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
ΑΓΓΛΙΚΑ Β1 «μέτρια γνώση»
ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.
ΑΓΓΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»
ΠΡΩΙ: Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.


ΓΑΛΛΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΓΑΛΛΙΚΑ Β1 «μέτρια γνώση»
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.
8.00-9.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
9.20-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
10.15-10.45 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

ΓΑΛΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις
Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 11.30 το πρωί.
12.00-13.20 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
13.30-15.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
15.45-16.15 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
ΓΑΛΛΙΚΑ Β2 «καλή γνώση»
ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΓΑΛΛΙΚΑ Β2 «καλή γνώση»
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις
Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.
8.00-9.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
9.30-11.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
12.00-12.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
ΓΑΛΛΙΚΑ Β1 «μέτρια γνώση»
ΠΡΩΙ: Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.
ΓΑΛΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»
ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β1 «μέτρια γνώση»
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις
Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 8.30 το πρωί.
9.00-10.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
10.20-11.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
11.15-11.45 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 16.00 το απόγευμα.
16.30-17.50 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
18.00-19.30 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
19.45-20.15 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β2 «καλή γνώση»
ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β2 «καλή γνώση»
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 13.30 το απόγευμα.
14.00-15.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
15.30-17.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
17.30-18.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β1 «μέτρια γνώση»
ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»
ΠΡΩΙ: Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.


ΙΤΑΛΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007
ΙΤΑΛΙΚΑ Β1 «μέτρια γνώση»
ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις
Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.
8.00-9.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
9.20-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
10.45-11.15 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
ΙΤΑΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 16.00 το απόγευμα.
16.30-17.50 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
18.00-19.30 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
20.15-20.45 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
ΙΤΑΛΙΚΑ Β2 «καλή γνώση»
ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007
\ΙΤΑΛΙΚΑ Β2 «καλή γνώση»
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 13.30 το απόγευμα.
14.00-15.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»
15.30-17.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»
18.00-18.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»
ΙΤΑΛΙΚΑ Β1 «μέτρια γνώση»
ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.
ΙΤΑΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»
ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις
Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.