Στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης, στην ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού βρίσκεται η Ελλάδα ενώ στις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ισπανία, η Γερμανία και η Γαλλία.

Σύμφωνα με το δελτίο της Eurostat, ο χειμερινός τουρισμός αποτελεί ένα διαφοροποιημένο “προϊόν”, γίνεται για λόγους αναψυχής ενώ συντρέχουν ειδικές συνθήκες, καθώς “πραγματοποιούνται” μαζί με τις σχολικές υποχρεώσεις των μαθητών.

Συνήθως το τουριστικό χειμερινό πλήθος αποτελείται από συνταξιούχους και από τους “τουρίστες του Σαββατοκύριακου” και γενικότερα των βραχείας διαρκείας ταξιδιών αναψυχής.

Η απόσταση της χώρας μας από τις κυριότερες χώρες προέλευσης τουριστών είναι μεγάλη και ως εκ τούτου είναι δαπανηρή η βραχεία διάρκεια διακοπών. Εχει διαπιστωθεί θετική συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους χειμερινού τουρισμού και οδικώς μεταφερόμενων τουριστών.

Οσον αφορά τα αριθμητικά αποτελέσματα, η χώρα μας κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις στην ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού καθώς για την περίοδο Νοεμβρίου 2006 -Απριλίου 2007 σημειώθηκε 3,8% αύξηση των αφίξεων σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη χειμερινή περίοδο.

Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Κύπρος, με μείωση 9,5%, ενώ ακολουθούν οι Σλοβακία και Αυστρία με μείωση 1,2% και 0,4% αντίστοιχα. Στην τέταρτη χειρότερη θέση βρίσκεται η Γαλλία με αύξηση 3,3% ενώ στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαμε τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στο θέμα της πληρότητας στην αιχμη της χειμερινής περιόδου. Συγκεκριμένα, το μήνα Μάρτιο, η πληρότητα άγγιξε μόλις το 32%.

Στις πρώτες θέσεις στις χώρες προορισμού βρίσκονται η Ισπανία (92.777 διανυκτερεύσεις), Γερμανία (85.557 διανυκτερεύσεις) και Γαλλία (82.412 διανυκτερεύσεις).