Φωτογραφία Ημέρας

07/08/2017

Στο Ψυχρό το 1935

07/08/2017

Ψυχρό 1935: Φωτογραφίζονται τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου σε κατάσταση όχι και τόσο καλή. Τα μισά είναι ξυπόλητα.
(Πηγή Πολιτιστικός Σύλλογος Ψυχρού).