Φωτογραφία Ημέρας

10/08/2017

Το Παρθεναγωγείο σε παράταξη

10/08/2017

Φωτογραφία των αρχών του αιώνα από την Κρήτη με το Παρθεναγωγείο σε απόλυτη παράταξη. Στη μέση ο παπάς και οι δάσκαλοι.