Φωτογραφία Ημέρας

08/08/2017

Η καλλιτεχνική ομάδα Μπαξέ!

08/08/2017

Μια πραγματικά ιστορική φωτογραφία για την παράδοσή μας.
Η καλλιτεχνική ομάδα Μπαξέ.
Διακρίνονται: Μακριδάκης, Λαγός, Μπαξές, Καλομενόπουλος, Σταγκουράκης (φωτογραφία Μιχ. Πριναράκη).