Φωτογραφία Ημέρας

02/08/2017

Στα Αστερούσια στον Άγιο Νικήτα

02/08/2017

Εντυπωσιακή φωτογραφία στα Αστερούσια, στα ψηλώματα πάνω από τον Τσούτσουρα. Σήμερα Άγιος Νικήτας. Φωτογραφία by Docteur Duclot (1898) (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης)