Νέο προεδρικό διάταγμα θα υπάρξει εντός ημερών (θα δημοσιευθεί στο Φύλλο της Κυβέρνησης) που θα θεσμοθετεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία πίστας Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα.

Το νέο Διάταγμα καθορίζει τις προδιαγραφές ενός αυτοκινητοδρομίου, θέτοντας ωστόσο πολύ χαμηλά στάνταρ, τα οποία αφενός επιτρέπουν τη συμμετοχή περισσότερων ενδιαφερομένων στη διεκδίκηση της δημιουργίας της πίστας, αφετέρου αποκλίνουν κατά πολύ από τις υψηλές προδιαγραφές που θέτει η Διεθνής Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (FIA).

To γεγονός αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει τη FIA να μην εγκρίνει τη διεξαγωγή αγώνων Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα, η οποία θα περιοριστεί σε άλλους μικρότερους σε σημασία και αγωνιστικό ενδιαφέρον αγώνες.

Μπροστά σʼ ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το σημερινό διάταγμα ίσως χρειαστεί να αναπροσαρμοστεί και πάλι, αυξομειώνοντας σε αρκετά σημεία του τα προβλεπόμενα μεγέθη, όπως έγινε με το προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα αιφνιδίως μετά το καλοκαίρι.

Χαρακτηριστικά, στο νέο Διάταγμα, στις προδιαγραφές των αθλητικών χώρων και ειδικά στα στοιχεία του γηπέδου απαιτείται έκταση τουλάχιστον 400.000 τ.μ. (όταν στο προηγούμενο απαιτούνταν 900.000 τ.μ.) και έχει διαγραφεί το ελάχιστο μέσο πλάτος του οικοπέδου (όταν στο προηγουμενο έπρεπε να είναι 500 μ.).

Στα στοιχεία πο αφορούν τον αγωνιστικό χώρο το μήκος της πίστας μπορεί να ξεκινά από 2,5 χλμ. και να φθάνει τα 8 χλμ. (όταν στο προηγούμενο το μήκος ξεκινούσε από 3,5 χλμ. μέχρι 8 χλμ.) και το μήκος της ευθείας εκκίνησης καθορίζεται στα 250 τ.μ. τουλάχιστον (όταν στο προηγούμενο Διάταγμα κυμαινόταν από 814-1.200 μ.).

Για τα στοιχεία συμπληρωματικής εξυπηρέτησης του αγωνιστικού χώρου, στο σημερινό διάταγμα ορίζεται ο βοηθητικός δρόμος εξυπηρέτησης πίστας (service road) να έχει ελάχιστο πλάτος 3 μ. (στο προηγούμενο ήταν 6 μ.), οι οδικές προσβάσεις (είσοδοι-έξοδοι) στην πίστα να είναι 500 μ. (ήταν ανά 300 μ.) και ο χώρος συντήρησης και επισκευών (pits) θα αποτελείται από 18 boxes χωρίς wc (όταν πριν έπρεπε να είναι 20 boxes με wc αντρών και γυναικών).

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές που υπάρχουν στο νέο προεδρικό διάταγμα παρακινούν και νέες περιοχές - πέρα από τις ήδη γνωστές: Πάτρα, Ορχομενό και Ηράκλειο να μπουν στον αγώνα της διεκδίκησης της πίστας, μεταξύ των οποίων ο Νομός Μαγνησίας και ο Νομός Σερρών.

Στις περιοχές αυτές χωρίς προ το παρόν να υπάρχει έτοιμος “φάκελος έργου”, ενδιαφέρονται να επενδύσουν τοπικοί, πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες.

Η χρονοαπόσταση από το πλησιέστερο αεροδρόμιο καθορίζεται πλέον σε μικρότερη των 120 χλμ. (2 ώρες, όταν στο προηγούμενο ήταν μικρότερη των 100 χλμ., 1,5 ώρας) και τα ξενοδοχειακά καταλύματα πρέπει να είναι δυναμικότητας τουλάχιστον 1000 κλινών, σε απόσταση μικρότερη των 100 χλμ. (προηγουμένως είχε ορισθεί η δυναμικότητα σε τουλάχιστον 2000 κλίνες και η απόσταση να είναι μικρότερη των 80 χλμ.).

Αντ. Παπουτσάκης