“Νέες τεχνολογίες στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αξιολόγηση και προοπτικές” είναι το θέμα της συνάντησης, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Κέντρο Υγείας Χάρακα του Δήμου Αστερουσίων στο πλαίσιο του δικτύου “TWISTER”.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα γίνει παρουσίαση των νέων τεχνολογιών του χρησιμοποιούνται στο Κ.Υ Χάρακα και τα περιφερειακά ιατρεία.

Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι παρακάτω τεχνολογίες:

1) Ηλεκτρονική παραγγελία και παραλαβή εξετάσεων από τους γιατρούς του ΚΥ και των ΠΙ στο μικροβιολογικό εργαστήριο του ΚΥ. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας και παραλαβής εξετάσεων είναι πολύ σημαντική για την ποιότητα υπηρεσιών υγείας κερδίζοντας χρόνο και αποφεύγοντας τα λάθη. Δεν χρειάζεται πλέον να μεταφέρετε χειρόγραφο παραπεμπτικό από τον ασθενή στο μικροβιολογικό εργαστήριο. Η εντολή παραγγελίας εξετάσεων εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα εργαστηρίου και ο ασθενής απλά παρουσιάζεται την μέρα του ραντεβού. Στη συνέχεια οι εξετάσεις τυπώνονται ηλεκτρονικά και παραδίδονται στον ασθενή, καθώς επίσης, καταχωρούνται αυτόματα στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς.

2) Μαθήματα τηλε-εκπαίδευσης στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Κρήτης και το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην προνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική απευθύνεται σε όλους τους υγειονομικούς στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καθώς και στα πληρώματα ασθενοφόρων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων βοηθάει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση επειγόντων περιστατικών σε απομονωμένες περιοχές μακριά από μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Περισσότεροι από 110 υγειονομικοί από 11 φορείς υγείας στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο έχουν παρακολουθήσει με αμείωτο ενδιαφέρον τα μαθήματα ως τώρα.

3) Ηλεκτρονική καταχώρηση καρδιογραφημάτων στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς. Η υπηρεσία αυτή ολοκληρώνει την πληροφορία στον Hλεκτρονικό Φάκελο Yγείας (ΗΦΥ). Ο ΗΦΥ χρησιμοποιείται καθημερινά στο ΚΥ και στα ΠΙ. Η καταχώρηση ηλεκτρονικών καρδιογραφημάτων βοηθάει τον υγειονομικό στην καλύτερη παρακολούθηση του ασθενούς έχοντας ολοκληρωμένη εικόνα του ιστορικού του.

4) Χρήση τεχνολογικών eHealth για δεύτερη γνώμη. Με την τεχνολογία eHealth ο υγειονομικός μπορεί να αποστείλει πληροφορίες τους ασθενή όπως ηλεκτρονικό καρδιογράφημα και σύντομα θα μπορεί να ζητήσει δεύτερη γνώμη από ειδικό καρδιολόγο με χρήση τεχνολογιών PDA (υπολογιστή παλάμης). Το τωρινό ΗΚΓ μαζί με προηγούμενα παρουσιάζονται στο PDA και ειδικός καρδιολόγος μπορεί να δώσει μια δεύτερη γνώμη όπου κι αν βρίσκεται. Η τεχνολογία αυτή εξυπηρετεί την κινητικότητα των υγειονομικών και στο μέλλον θα επιτρέπει την εισαγωγή στοιχείων στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας από οποιοδήποτε σημείο του ΚΥ ή του ΠΙ.