Η αλλαγή πλεύσης της κυβέρνησης και το 75-25% που ισχύει τελικά είναι εκείνο που έδωσε τα περισσότερα κονδύλια για την Κρήτη από το «τέταρτο πακέτο». Η Κρήτη παίρνει τελικά 871 εκατομμύρια ευρώ, αλλά μαζί με τα υπόλοιπα νησιά με τα οποία ενοποιείται η Περιφέρεια.

Μέσα στο στρατηγικό σχέδιο η Κρήτη πάντως έχει μερικές πρωτιές. Όπως στο ζήτημα της απασχόλησης των γυναικών.

Είναι γνωστό ότι βασική αιτία για τη χαμηλή επίδοση της Ελλάδας στο ποσοστό απασχόλησης αποτελεί ο πολύ χαμηλός βαθμός συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, σε επίπεδα κάτω του 50%, σε όλες τις Περιφέρειες πλην της Κρήτης.