Τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν το φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για το 2006 που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα τα νοικοκυριά πλήρωναν 7 ευρώ ανά 100 κιλοβατώρες (kWh), ενώ τα νοικοκυριά στην ΕΕ πλήρωναν, κατά μέσο όρο, 14 ευρώ ανά 100 kWh.

Επιπλέον, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της ΕΕ με το φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα βιομηχανικής χρήσης, μετά τη Λετονία, τη Σουηδία, την Εσθονία, τη Φιλανδία, τη Γαλλία και τη Σλοβακία. Συγκεκριμένα, οι βιομηχανίες στην Ελλάδα πληρώνουν 7,5 ευρώ/ 100 kWh, ενώ στην ΕΕ των 25 το ηλεκτρικό ρεύμα για βιομηχανική χρήση κοστίζει, κατά μέσο όρο, 10 ευρώ / 100 kWh.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, εξάλλου, της Eurostat, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τα ελληνικά νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 2% από τον Ιανουάριο του 2005 ως τον Ιανουάριο του 2006, ενώ στην ΕΕ των 25 σημειώθηκε αύξηση κατά 4,8%. Σε ό,τι αφορά την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τις βιομηχανίες, στην Ελλάδα σημειώθηκε αύξηση κατά 3%, ενώ στην ΕΕ των 25 η αύξηση ήταν της τάξεως του 16%.

Τέλος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, οι χώρες της ΕΕ με το ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα για τα νοικοκυριά είναι η Δανία (24 ευρώ / 100 kWh), η Ιταλία και η Ολλανδία (21 ευρώ / 100 kWh) και η Γερμανία (18 ευρώ / 100 kWh). Σε ό,τι αφορά τις βιομηχανίες, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ακριβότερο στην Ιταλία (13,5 ευρώ / 100 kWh), στην Κύπρο (13 ευρώ / 100 kWh), στη Δανία (12 ευρώ / 100 kWh), στο Βέλγιο (11,8 ευρώ / 100 kWh) και στη Γερμανία (11,5 ευρώ / 100 kWh).