Στη “Δομική Κρήτης” καταλήγει όπως όλα δείχνουν το έργο κατασκευής του δρόμου Ηράκλειο-Μεσαρά , μετά την Αγία Βαρβάρα. Χθες έγινε στα γραφεία της Δ.Ε.Κ.Ε. της Περιφέρειας η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου όπου έλαβαν μέρος επτά εταιρείες με εκπτώσεις από 10% και άνω.

Η μεγαλύτερη προσφερθείσα έκπτωση είναι 26,74% από τη «Δομική Κρήτης» και το έργο θα περαιωθεί σε εικοσιτέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000,00 ευρώ και το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης 2000 – 2006 (75% ΕΤΠΑ και 25% Εθνικοί Πόροι).

Η εργολαβία περιλαμβάνει:

Διαπλάτυνση – αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου από τη θέση Εσταυρωμένος έως τον Κόμβο Γουρνών, προκειμένου να δημιουργηθούν δυο λωρίδες ανά κατεύθυνση με διαχωριστικό στηθαίο και κατασκευή παράπλευρων οδών στο ίδιο τμήμα .

Κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Σίβα επί της νέας εθνικής οδού Σίβα –

Βενεράτο – Αυγενική : Νέα Χάραξη οδού από Χ.Θ.21 + 145 έως Χ.Θ. 22 + 200.