“Μέσω της γονιδιακής θεραπείας, της ανοσοθεραπείας, της φαρμακογενετικής, γίνονται σημαντικά βήματα στην αντιμετώπιση του καρκίνου, όμως θεαματικά αποτελέσματα, θα έχουμε την επόμενη 10ετία”, λέει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 11ου Παγκόσμιου Συνεδρίου “Πρόοδοι στην Ογκολογία” Δημήτρης Σπαντίδος.