Η σύμβαση κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου στον Πλακιά του δήμου Φοίνικα στο Ρέθυμνο υπογράφεται σήμερα το μεσημέρι στην Περιφέρεια.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις αρχές του χρόνου από την Περιφέρεια Κρήτης και ακολούθησε ο προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 4.633.000 ευρω είναι ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας 2000 - 2006 του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και η χρηματοδότησή του είναι κατά 75% από κοινοτικούς πόρους και κατά 25% συμμετοχή του Ελληνικού δημοσίου, και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του είναι δύο χρόνια Το έργο αφορά στην κατασκευή καταφυγίου 80 αλιευτικών σκαφών και περιλαμβάνει την κατασκευή προσήνεμου μόλου μήκους 150 μ., υπήνεμου μόλου μήκους 80μ., κρηπιδωμάτων και απαραίτητων χερσαίων χώρων εξυπηρέτησης. Επίσης περιλαμβάνει την κατασκευή συνδετήριας οδού με τον παρακείμενο δρόμο Πλακιά – Σούδα.

Σκοπός του παραπάνω έργου είναι η κάλυψη των υφισταμένων αναγκών στον τομέα της φιλοξενίας και εξυπηρέτησης των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών σκαφών.

Το έργο εξασφαλίζει τις κατάλληλες λιμενικές εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες και θα βοηθήσει στον ανάπτυξη της Αλιείας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης «το αλιευτικό καταφύγιο έχει σχεδιασθεί, ώστε να παρέχει ευχερή και ασφαλή προσέγγιση και παραμονή των σκαφών και είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο φυσικό περιβάλλον».