Τον πλήρη κατάλογο (συνταγολόγιο) με τα εγκεκριμένα στη χώρα μας φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα μπορούν πλέον να έχουν στη διάθεσή τους οι γεωπόνοι, οι αγρότες και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται στην ειδική σελίδα που κατασκεύασε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.minagric.gr/syspest.

Το συνταγολόγιο φυτοφαρμάκων περιέχει :

- Τον κατάλογο φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ανά κατηγορία και δραστική ουσία. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επιλέγει την κατηγορία που θέλει (εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, κ.α.) και θα έχει στη διάθεση του όλα τα εγκεκριμένα στην Ελλάδα φυτοπροστατευτικά προϊόντα αυτής της κατηγορίας, ή θα επιλέγει μια δραστική ουσία και θα ενημερώνεται για όλα τα εγκεκριμένα σκευάσματα που την περιέχουν.

- Τον κατάλογο φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων ανά έτος απόσυρσης. Σε αυτόν τον κατάλογο περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα φυτοφάρμακα που έχουν προσωρινά ή οριστικά αποσυρθεί από την κυκλοφορία, τα οποία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, προκειμένου να μην υπάρχουν υπολείμματα ουσιών από τα φυτοφάρμακα στο τελικό αγροτικό προϊόν.