Το εκρηκτικό πρόβλημα της σχολικής στέγης θέτει με νέα επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, ο νομάρχης Δ.Σαρρής, ο οποίος ζητά την άμεση χρηματοδότηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν καίρια ζητήματα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει στην επιστολή του, «επανερχόμενοι στο πρόβλημα της Σχολικής Στέγης για το νομό μας, σας τονίζουμε τη δεινή θέση που έχουμε περιέλθει ελλείψει των αναγκαίων πιστώσεων.

Σε σημαντικά έργα που είναι σε εξέλιξη, όπως το Μουσικό Σχολείο, το 1ο ΤΕΕ, το Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης, το Δημοτικό Σχολείο Βώρων, το Δημοτικό Σχολείο Ασιτών, το 1ο Γυμνάσιο-Λύκειο, το 20ο Δημοτικό Σχολείο, έχουν διακοπεί οι εργασίες.

Οι πιστοποιημένοι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ανέρχονται σε 1.300.000,00 ευρώ, ενώ άλλοι ελέγχονται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ύψους 450.000,00 ευρώ.Τα παραπάνω έργα για να ολοκληρωθούν απαιτούν πίστωση 7.300.000,00 ευρώ, ενώ άμεση είναι η ανάγκη αγοράς οικοπέδου για την ανέγερση του 52ου Δημοτικού Σχολείου, κόστους περίπου 600.000,00 ευρώ. Παρακαλούμε όπως χρηματοδοτηθούμε άμεσα με το αναγκαίο ποσό για την εξόφληση του χρέους 1.750.000,00 ευρώ, για την αγορά του παραπάνω οικοπέδου με 600.000,00 ευρώ, αλλά και με ικανό ποσό για να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν τα έργα που κατασκευάζονται».