Οι προοπτικές άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης καθορίζουν όλο και περισσότερο τις επιλογές των νέων που βρίσκονται στην κρίσιμη φάση της ζωής τους έχοντας τώρα μπροστά τους και τη διαδικασία του μηχανογραφικού.