Επιφυλακτική δηλώνει η ΓΣΕΕ απέναντι στη δημιουργία και χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για τους ανέργους.

Παράλληλα, ζητά από τον υπουργό Απασχόλησης σαφή θέση για το μέτρο επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών (κατά 50%) ανέργων νέων, γυναικών και ατόμων άνω των 55 ετών που παραμένουν εκτός εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με επιστολή της προς τον Σάββα Τσιτουρίδη, η ΓΣΕΕ διατυπώνει αιχμές για την έλλειψη σαφήνειας στις κυβερνητικές προθέσεις και ζητά από τον υπουργό να ξεκαθαρίσει και ο ίδιος τη θέση του για έναν νόμο ο οποίος εδώ και 2,5 χρόνια δεν εφαρμόζεται.

«Αν τον είχατε εφαρμόσει, τώρα θα είχαμε αποτελέσματα τα οποία θα αξιολογούσαμε –ως προς το στόχο της διεύρυνσης της απασχόλησης- και θα μπορούσαμε να προτείνουμε διορθωτικά μέτρα. Ως εκ τούτου, η θέση μας είναι να εφαρμόσετε το Νόμο ως έχει και μετά από ικανό χρονικό διάστημα να αξιολογήσουμε τη χρησιμότητά του ως προς την επίτευξη των επιδιωκομένων» αναφέρει η ΓΣΕΕ.

Ο υπουργός είχε ζητήσει από τη Συνομοσπονδία τις θέσεις της σχετικά με τη δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης.

Η ΓΣΕΕ όμως αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την πρωτοβουλία αυτή και ζητά από τον υπουργό διευκρινίσεις που αφορούν:

- πως θα ορίζονται περιοχές υψηλής ανεργίας ή οι φθίνοντες κλάδοι προκειμένου να μη γίνεται «εμπόριο ελπίδας» για τους ανέργους σε κάθε γωνιά της επικράτειας

- γιατί πρέπει να συσταθεί ένα καινούργιο ταμείο και να μη λειτουργήσει στα πλαίσια του Ο.Α.Ε.Δ.

- πως θα χρηματοδοτείται η λειτουργία του, μέσω της «αναδιάταξης των κοινωνικών πόρων».