Με το νέο σύστημα του κυλιόμενου πίνακα μετά την αξιολόγηση από το ΑΣΕΠ

Ενιαία προκήρυξη για 1.920 θέσεις στα δημόσια νοσοκομεία προκηρύσσει το υπουργείο Υγείας. Οι προσλήψεις θα γίνουν με το νέο σύστημα του κυλιόμενου πίνακα και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, επεσήμαναν στελέχη του υπουργείου.

Με το σύστημα αυτό θα γίνεται μια προκήρυξη για όλες τις θέσεις που θα χρειάζονται τα νοσοκομεία και όχι προκήρυξη ανά νοσοκομείο, όπως συμβαίνει σήμερα.

Μετά την αρχική αξιολόγηση του ΑΣΕΠ θα επιλέγονται όσοι πρόκειται να διοριστούν άμεσα και θα δημιουργείται παράλληλα πίνακας επιλαχόντων. Από τον πίνακα αυτό, το υπουργείο Υγείας θα μπορεί μελλοντικά να απορροφά προσωπικό, ανάλογα με τις ανάγκες των νοσοκομείων, χωρίς να απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την προκήρυξη και την επιλογή.