Την πρόταση για την απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης νέων επιχειρήσεων έδωσαν χθες στους φορείς για διάλογο μέχρι το τέλος Ιουλίου ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός Εσωτερικών Απόστολος Ανδρεουλάκος.

Η προτεινόμενη λύση από τα συναρμόδια υπουργεία για τη διαδικασία ίδρυσης εταιρείας που αφορά όλες τις εταιρικές μορφές προβλέπει:

- τέσσερις επισκέψεις του επιχειρηματία σε υπηρεσίες και από αυτές, η πραγματοποίηση μιας μόνο πληρωμής σε τράπεζα - ίδρυση εταιρείας εντός το πολύ πέντε εργάσιμων ημερών μείωση της γραφειοκρατίας για την ίδρυση της εταιρείας έως και 85% δεν θα χρειάζεται πλέον η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου σε πολλές διαφορετικές υπηρεσίες και δεν θα χρειάζεται να καταβάλλει μικρά ποσά σε πολλά διαφορετικά σημεία πληρωμής

- αποσύνδεση της ίδρυσης νέας εταιρίας από την τυχόν ύπαρξη οφειλών, η οποία δεν θα ανακόπτει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

- ο υποψήφιος επιχειρηματίας θα προσκομίζει όλες τις πληροφορίες μία φορά σε ένα μόνο σημείο υποδοχής, θα πραγματοποιεί μια ενιαία πληρωμή και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα ενημερώνονται για τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να συμπληρώνουν τα μητρώα τους

- ο ρόλος του κράτους θα είναι η τήρηση ενός αξιόπιστου και ολοκληρωμένου μητρώου των επιχειρήσεων και η πραγματοποίηση εκ των υστέρων ελέγχων και ο ρόλος του επιχειρηματία η ανάπτυξη της επιχείρησής του

Η απλοποίηση αυτή θα ωφελήσει άμεσα περίπου 4.000 νέες ΑΕ και ΕΠΕ το χρόνο, 20.000 νέες ΟΕ και ΕΕ το χρόνο, αλλά και μερικές δεκάδες χιλιάδες ατομικές ατομικές επιχειρήσεις που ιδρύονται κάθε χρόνο.

Παράλληλα με την απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης νέων επιχειρήσεων βρίσκεται υπό διαμόρφωση η απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των αδειών που απαιτούνται, να μειωθεί ο χρόνος απόκτησης αυτών και να διευκολυνθεί η μετάβαση των αδειών που ισχύουν.