Επιδότηση ενοικίου από 1.800 έως 2.000 ευρώ κατά μέσο όρο θα λάβουν 80.000 με 100.000 οικογένειες, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται στις 15 Δεκεμβρίου 2006.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΕΚ, Θεόδωρος Δραγκιώτης, φέτος το συνολικό ύψος του προγράμματος προβλέπεται να ξεπεράσει τα 125 εκατ. ευρώ. Εξάλλου η συνεργασία με τα ΚΕΠ, που ξεκίνησε το 2005, διευρύνεται και οι δικαιούχοι των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας θα καταθέσουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά στα ΚΕΠ των περιοχών τους.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα η κατάθεση των αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα γίνεται είτε στα κατά τόπους ΚΕΠ, είτε στα κατά τόπους γραφεία του ΟΕΚ, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Οι εγκρίσεις και η παροχή επιδοτήσεων θα δοθούν αποκλειστικά από τις υπηρεσίες του ΟΕΚ με αποστολή προσωπικών επιταγών ταχυπληρωμής, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Το πρόγραμμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί το Μάιο του 2007.ΠροϋποθέσειςΗ οικονομική ενίσχυση θα παρέχεται σε όλους τους δικαιούχους του ΟΕΚ, εργατοϋπαλλήλους και συνταξιούχους, που το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα το 2006 δεν υπερβαίνει τα 11.000 ευρώ, αυξάνοντας τα ποσά της μηνιαίας επιδότησης για κάθε κατηγορία δικαιούχων, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Το ποσό της επιδότησης ενοικίου προσαυξάνεται κατά 50% ανά κατηγορία για τους κατωτέρω δικαιούχους:

- Μακροχρόνια άνεργους, καθώς και δικαιούχους που έμειναν άνεργοι λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους εντός του έτους 2006.

- Δικαιούχους που ήταν άνεργοι και μετακινήθηκαν εντός του έτους 2006 από τον τόπο της μόνιμης διανομής τους και βρήκαν εργασία σε περιοχές άλλων Νομών.

- Δικαιούχους που το καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα οικονομικού έτους 2006, είναι μικρότερο των 7.500 ευρώ.

Στους δικαιούχους που η μίσθωση της κατοικίας τους κατά το έτος 2005 είναι διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών, θα καταβάλλεται το ανάλογο ποσό επιδόματος.

Στους δικαιούχους που το ποσό του ενοικίου που έχει καταβληθεί είναι μικρότερο από το ποσό του επιδόματος ενοικίου που τους αναλογεί στην κατηγορία τους, καταβάλλεται ποσό επιδόματος όσο και το ποσό του ετήσιου ενοικίου που κατέβαλαν.

Σε εκείνους που έχει χορηγηθεί από τον ΟΕΚ δάνειο ή κατοικία, καταβάλλεται επίδομα ενοικίου για όσους μήνες μίσθωναν κατοικία κατά το προηγούμενο της υποβολής της αίτησης έτος, και διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος από ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης ή της παραχώρησης της κατοικίας. Για πρώτη φορά φέτος έχει εγκατασταθεί στον ΟΕΚ φωνητική πύλη 24ωρης λειτουργίας, (τηλ. 210-5286325, 210-5286326, 210-5286327) η οποία θα παρέχει πληροφορίες αφενός μεν για τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδότησης ενοικίου, αφετέρου για την πορεία των εγκρίσεων.

Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν και τον τετραψήφιο αριθμό των ΚΕΠ , το 1564.