Της Λίλιαν Δαφερμάκη

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η χώρα μας, λόγω των ημιτελών έργων των βιολογικών καθαρισμών, τα οποία θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί σε 24 πόλεις της χώρας, ανάμεσα σε αυτές και του Ηρακλείου και των Μαλίων.

Παρά τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις του προέδρου της ΔΕΥΑΗ Κ.Χατζάκη ότι ο δήμος Ηρακλείου δεν θα είναι αφορμή για την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική, αφού αποδεικνύεται ότι το έργο του βιολογικού καθαρισμού που παραδόθηκε στα μέσα τις 10ετίας του '90, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια.

Όπως είναι γνωστό τον περασμένο Ιούλιο, ο επίτροπος Σ.Δήμας, είχε στείλει στην Ελλάδα επιστολή «αιτιολογημένης γνώμης», με την οποία καλούσε την κυβέρνηση να τον πληροφορήσει σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν σε σχέση με την κοινοτική οδηγία για την επεξεργασία των αποβλήτων των βιολογικών καθαρισμών που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2000.

Η απάντηση της ΔΕΥΑ Μαλίων

Με αφορμή το θόρυβο που προκλήθηκε από την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών σε 24 πόλεις, ανάμεσα στις οποίες και τα Μάλια, ο πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης Μανόλης Διαμαντάκης έστειλε στην «Π» την παρακάτω επιστολή.

«Όπως σωστά αναφέρεται στα σχετικά ρεπορτάζ, από το 1991 το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είχε εκδώσει τη οδηγία 91/271/ΕΟΚ με την οποία ζητούσε την δημιουργία Βιολογικών Καθαρισμών. Μάλιστα για οικισμούς με περισσότερους των 15.000 ισοδύναμων κατοίκων όριζε σαν ημερομηνία αποπεράτωσης και λειτουργίας των μονάδων αυτών την 31/12/2000. Η οδηγία αυτή σε πολλές περιοχές της χώρας μας δεν υλοποιήθηκε, σε κάποιες δε από αυτές δεν έχει ξεκινήσει καμιά απολύτως διαδικασία. Μάλιστα, τον περασμένο Οκτώβρη το ΥΠΕΧΩΔΕ με την 8η πρόσκληση του μέτρου 6.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» ζητούσε να υποβληθούν προτάσεις για την δημιουργία βιολογικών καθαρισμών από 7 συγκεκριμένες περιοχές τις οποίες και κατονόμαζε.

Στην περιοχή των Μαλίων, η προσπάθεια δημιουργίας Βιολογικού Καθαρισμού ξεκίνησε προ πολλών ετών με στόχο την δημιουργία μιας ενιαίας μονάδας για την ευρύτερη περιοχή Μαλίων – Χερσονήσου. Όμως η προσπάθεια αυτή δεν καρποφόρησε. Στην συνέχεια, το 2000, η ΔΕΥΑ Μαλίων η οποία μόλις τότε είχε ιδρυθεί και αρχίσει την λειτουργία της, μελέτησε και σχεδίασε την δημιουργία μονάδας βιολογικού καθαρισμού καθώς και δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων. Μάλιστα, με την αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου Μαλίων, αλλά και την πολύτιμη βοήθεια πολιτικών παραγόντων αλλά και των στελεχών της Περιφέρειας Κρήτης και της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Κρήτης επιτεύχθηκε η χρηματοδότηση του όλου έργου από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απόφαση η οποία λήφθηκε στις 24/12/2002. Αμέσως μετά η ΔΕΥΑ Μαλίων ξεκίνησε την υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου το οποίο σήμερα οδεύει προς την ολοκλήρωσή του. Η υλοποίηση του όλου έργου ξεκίνησε την άνοιξη του 2003 και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και να λειτουργεί τους πρώτους μήνες του 2007, παρά το γεγονός ότι η εγκριτική απόφαση όριζε ότι οι εργασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο την 31/12/2007. Συνεπώς η ολοκλήρωση του όλου έργου προχωρεί με ταχείς ρυθμούς, παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τα οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι είμαστε υποχρεωμένοι να διακόπτομε τις εργασίες κατά την καλοκαιρινή περίοδο λόγω του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής μας. Όμως με την κατανόηση των κατοίκων, τον ζήλο του προσωπικού της Επιχείρησης και την άριστη συνεργασία που έχομε με την Περιφέρεια Κρήτης και την Διαχειριστική Αρχή καταφέρνομε και προχωρούμε με ταχείς ρυθμούς.

Το έργο που κατασκευάζεται στο δήμο Μαλίων και το οποίο αναμένεται να κοστίσει 18 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνει μονάδα βιολογικού καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας, 16.000 μέτρα αγωγών ακαθάρτων και 13.400 μέτρα αγωγών ομβρίων στα Μάλια. Επίσης περιλαμβάνει 9.500 μέτρα αγωγών ακαθάρτων και 2.200 μέτρα αγωγών ομβρίων στο Μοχό. Η μονάδα βιολογικού στα Μάλια, η οποία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να δεχτεί τα λύματα και της Σταλίδας, έχει ολοκληρωθεί και αρχίζει η δοκιμαστική λειτουργία της, ενώ τα δίκτυα των Μαλίων θα ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2007 και τα δίκτυα στο Μοχό σε ένα περίπου μήνα από σήμερα. Παράλληλα με το παραπάνω έργο, με χρηματοδότηση του ΠΕΠ Κρήτης, θα κατασκευαστεί μονάδα βιολογικού καθαρισμού στο Μοχό (η διαδικασία βρίσκεται στην φάση της ανάδειξης του αναδόχου) καθώς επίσης και μονάδα βιολογικού καθαρισμού στο Κράσι με χρηματοδότηση από την ίδια πηγή. Τέλος, στο Κράσι κατασκευάζονται δίκτυα ακαθάρτων με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ορεινών Όγκων.

Όλα τα παραπάνω πιστεύω αποδεικνύουν την μεγάλη προσπάθεια της ΔΕΥΑΜ από την ημέρα σύστασής της αλλά και του Δήμου Μαλίων, ώστε να προστατεύσουν περιβαλλοντικά την περιοχή μας. Και ακόμη δείχνουν ότι η όλη προσπάθεια βρίσκεται σε καλό δρόμο. Βέβαια, για την πλήρη κάλυψη ολόκληρης της έκτασης του δήμου Μαλίων απομένει η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην Σταλίδα. Για τον σκοπό αυτό η ΔΕΥΑΜ έχει ετοιμάσει τις απαραίτητες μελέτες και έχει ήδη καταθέσει αίτημα χρηματοδότησης στην Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κρήτης.

Αφού σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία στην έγκριτη εφημερίδα σας, επιτρέψτε μου να αναρωτηθώ πως είναι δυνατόν να παραπέμπεται η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή, μεταξύ άλλων, δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία λυμάτων στα Μάλια από τις 31/12/2000 όταν η ίδια Επιτροπή, με άλλη απόφασή της, έχει ορίσει σαν ημερομηνία ολοκλήρωσης του όλου έργου στην περιοχή των Μαλίων την 31/12/2007».