Σήμερα το μεσημέρι αποφασίζει το ΚΑΣ για τη μελέτη την οποία κατέθεσε ο Οργανισμός Λιμένος, που αφορά στη θαλάσσια υποστήλωση του Κούλε, η έγκριση της οποίας εκκρεμεί εδώ και πέντε μήνες.