Να καταθέσουν άμεσα δηλώσεις εκτροφής καλεί τους κτηνοτρόφους ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Νίκος Κατσαρός. Όπως επισημαίνει ο κ. Κατσαρός όσοι δεν καταθέσουν δηλώσεις μέχρι τις 15 Ιουλίου, δεν θα δικαιούνται αποζημιώσεις.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Νίκος Κατσαρός, αναφερόμενος στις δηλώσεις εκτροφής που πρέπει να κάνουν οι κτηνοτρόφοι, έκανε την εξής δήλωση:

«Απευθυνόμενος προς τους Έλληνες κτηνοτρόφους, τους γνωρίζω για άλλη μια φορά ότι την 15 Ιουλίου 2006 λήγει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης εκτροφής, που θα αναφέρει το είδος και τον αριθμό των ζώων που έχει και εκμεταλλεύεται ο καθένας.

Η δήλωση εκτροφής είναι υποχρεωτική για τους κτηνοτρόφους κατά το άρθρο 10 του ν. 3147/2003, για να ασφαλισθούν στον ΕΛ.Γ.Α. για τις ζημιές, που έχουν υποστεί μέχρι τώρα ή θα υποστούν μέχρι το τέλος του 2006, και για να λάβουν την ασφαλιστική τους αποζημίωση.

Αν δεν την υποβάλουν έγκαιρα, δεν θα λάβουν καμία αποζημίωση ως μη ασφαλισμένοι».