Μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουνίου θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι για τα επιδοτούμενα σεμινάρια, που προτίθεται να υλοποιήσει ο Εμπορικός Σύλλογος, στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης.

Τα σεμινάρια, διάρκειας 50 ωρών, απευθύνονται σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-25 άτομα.

Οι συμμετέχοντες θα αποζημιωθούν με το ποσό των 250 ευρώ.

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι:

1. Εκμάθηση ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Ιταλικά)

2. Δημόσιες σχέσεις -Marketing επιχειρήσεων

3. Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη του προγράμματος κα Δ. Κελεσή στο τηλέφωνο (2810) 226150.