Στη Βουλή κατατέθηκε χθες η νομοθετική ρύθμιση για τη σύσταση της νέας αεροπορικής εταιρίας στη θέση της Ολυμπιακής. Στο κείμενο ξεκαθαρίζεται ότι η νέα εταιρία δεν θα ανήκει στο Δημόσιο, ωστόσο δεν γίνεται αναφορά στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η νομοθετική ρύθμιση, η οποία υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομίας, Μεταφορών και Ανάπτυξης, Γ.Αλογοσκούφη, Μ.Λιάπη και Δ.Σιούφα, δεν αναφέρει ποιο θα είναι το όνομα της νέας αεροπορικής εταιρίας, ούτε περί του πτητικού έργου της.

Όσον αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο, στη ρύθμιση αναφέρεται ότι εκτός του ελληνικού Δημοσίου, μπορούν να συμμετέχουν απεριορίστως, είτε εξ αρχής είτε στη συνέχεια, ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοοικονομικοί οίκοι της ημεδαπής ή αλλοδαπής και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού.

Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι δύνανται να αποκτούν την πλειοψηφία των μετοχών και την ευθύνη της διοίκησης και λειτουργίας της.

Στο κείμενο της ρύθμισης επισημαίνεται ότι η υπό σύσταση εταιρία δεν θα ανήκει στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα λειτουργεί κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, και θα διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών.

Στόχος της νέας εταιρίας, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, είναι η εξασφάλιση των ευρύτερων εθνικών συμφερόντων, η εγγύηση για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και η ικανοποίηση των αναγκών των νησιών, μέσω μιας βιώσιμης εταιρίας, σύμφωνης με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ελεύθερου ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύμβουλος ιδιωτικοποίησης, η εταιρία Lazard, πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα επαφές με επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοοικονομικούς οίκους, αλλά και ιδιώτες για την προσέλκυση κεφαλαίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός Οικονομίας Πέτρος Δούκας έχει αναλάβει την ευθύνη του σχεδιασμού και υλοποίησης της απόφασης της κυβέρνησης, για την σύσταση του νέου αερομεταφορέα.