Δεκτή έγινε από τον Αρειο Πάγο η έκδοση Έλληνα πολίτη στη Βρετανία, σύμφωνα με τη διαδικασία του ευρωεντάλματος. Οι βρετανικές Αρχές ζητούσαν την έκδοση του Έλληνα, προκειμένου να δικαστεί για απαγωγή και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.