Σιωπηρή παράταση μέχρι την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων για τα δικαιώματα στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας.

Επίσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι «από τη μέχρι στιγμής επεξεργασία και έλεγχο 30.000 περίπου αιτήσεων αναθεώρησης, προκύπτουν σε λίγες περιπτώσεις ελλείψεις στην συμπλήρωσή τους. Για την διόρθωση αυτών των ελλείψεων θα αποστέλλονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενημερωτικά αρχεία, προκειμένου οι αρμόδιες Ε.Α.Σ. σε συνεργασία με τους παραγωγούς να προβούν στην ορθή συμπλήρωση τους και να γίνει δυνατή η εξέτασή τους.

Ακόμα, με ανακοίνωση του ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υπενθυμίζει σε όλους τους δικαιούχους που έχουν λάβει προσωρινά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης ότι οποιασδήποτε μορφής στοιχεία προκύψουν από την εξέταση των αιτήσεων αναθεώρησης και τους αφορούν θα συμπεριληφθούν στα οριστικά δικαιώματα ανεξάρτητα από το εάν υπέβαλαν αίτηση ή όχι.

Τέλος, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να εντείνουν τις προσπάθειες τους, ώστε να ολοκληρωθεί η φάση της συλλογής των αιτήσεων αναθεώρησης και να ολοκληρωθεί έγκαιρα η εξέτασή τους, που αποτελεί προϋπόθεση για την εμπρόθεσμη κατανομή των οριστικών δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης.