Μειωμένη κατά 3% θα παίρνουν τη στρεμματική ενίσχυση οι σταφιδοπαραγωγοί, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που έφθασε στη Διεύθυνση Εισοδηματικών Ενισχύσεων Ηρακλείου.

Η μείωση όλων των επιδοτήσεων κατά 3% οφείλεται στο μέτρο της δυναμικής διαφοροποίησης που προβλέπεται από τη νέα ΚΑΠ. Το ποσό θα επιστρέφεται τον επόμενο χρόνο στους δικαιούχους που λαμβάνουν μέχρι 5000 ευρώ ετησίως από όλες τις επιδοτήσεις τους.