Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τη Δευτέρα λόγω των έργων που γίνονται στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου (πρώην Ακαδημίας):

• Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου από τη συμβολή της με τις οδούς ΕΟΚ και Σμπώκου (πεταλοειδή λεωφόρο) εως τη συμβολή της με τις οδούς Ατλαντίδος και Ικτίνου.

• Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται δια μέσου των οδών Ατλαντίδος και Ικτίνου για όσους κινούνται από δυτικά προς κέντρο. Για όσους κινούνται από κέντρο προς δυτικά η κίνηση θα διεξάγεται μέσω της πεταλοειδούς.

• Η οδός Λοχαγού Ζαχαριουδάκη αλλάζει κατεύθυνση και γίνεται μονόδρομος με είσοδο την οδό Πινδάρου και έξοδο την οδό Ερωφίλης.

• Η οδός Παντζελίου αλλάζει κατεύθυνση από τη συμβολή της με την οδό Μυστρά εως τη συμβολή της με της οδού Δριμυτινού και γίνεται μονόδρομος με είσοδο την οδό Μυστρά και έξοδο την οδό Δριμυτινού.

• Το δρομολόγιο του αστικού ΚΤΕΛ της διαδρομής Θερίσου-Ανδρέα Παπανδρέου (πρώην Ακαδημίας) θα εκτελείται δια μέσου της οδού Κονδυλάκη.