Ενα νέο πρωτότυπο σεμιναριακό πρόγραμμα μετεκπαίδευσης με θέμα “Advanced Certificate in Financial Engineering and Risk Management” έχει προγραμματίσει το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Financial Engineering Laboratory του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελείται από επτά σεμινάρια συνολικής διάρκειας 35 ωρών, τα οποία θα διδαχθούν μεταξύ Νοεμβρίου 2005 και Φεβρουαρίου 2006 και είναι τα εξής:

“• Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων (5 ωρών)

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Υποδείγματα εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου πτώχευσης

•Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων και Τραπεζών (5 ωρών)

Θεσμικό πλαίσιο

Παράγοντες που επηρεάζουν τις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

•Αξιολόγηση και Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Μετοχών και Αμοιβαίων Κεφαλαίων (5 ωρών)

Θεωρία Χαρτοφυλακίου

Χρηματιστηριακοί Δείκτες

•Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Venture Capital (5 ωρών)

Business Plans

Εκτίμηση επενδυτικών σχεδίων

•Διαχείριση Ενεργητικού – Παθητικού Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Πρόβλεψη στοιχείων ισολογισμού (5 ωρών)

•Αξιολόγηση Κινδύνων και Δανειοληπτικής Ικανότητας Κρατών (5 ωρών)

•Τραπεζικές Υπηρεσίες - Μέτρηση Ικανοποίησης Πελατών (5 ωρών)”.

Το νέο αυτό σεμιναριακό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη τραπεζών και επιχειρήσεων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα αλλά και σε απόφοιτους ΑΕΙ Θετικών και Οικονομικών Επιστημών, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων σεμιναρίων. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί διδακτικό υλικό αποτελούμενο από βιβλία και άρθρα σχετικά με τα θέματα παρακολούθησης και τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται δύο φορές το μήνα και ημέρα Παρασκευή (απογευματινές ώρες) στο χώρο του ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο μπορεί να καλυφθεί από την εισφορά του 0,45% (λογαριασμός ΛΑΚΕ του ΟΑΕΔ) από τις επιχειρήσεις.

Για αναλυτικές πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 14, 4ος όροφο τηλ/νο 2810-342136 & 331590 κα Χαλκιαδάκη Ελευθερία [email protected] και Πολυτεχνείο Κρήτης κ. Βαλάντης Γαγάνης, τηλ: 28210-37360, [email protected] (το αργότερο μέχρι 15/10/2005).

Στα προγράμματα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τον χρόνο καταβολής του δικαιώματος συμμετοχής.