Εργο προτεραιότητας είναι για την κυβέρνηση η κατασκευή του Νοτίου Οδικου Αξονα Κρήτης μέσω των χρηματοδοτήσεων του Γ’ ΚΠΣ, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο υφυπουργός Οικονομίας κ. Πάχτας στην απάντηση που έδωσε στον βουλευτή Επικρατείας Μιχ. Νεονάκη.

Ο υφυπουργός, αναφέρει ότι ορισμένα τμήματα του ΝΟΑΚ είναι ώριμα από άποψη μελετών, ενώ ήδη 5 μελέτες (προϋπολογισμού 1.740.000 Ευρώ) εκπονούνται.

Επίσης, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων νέες μελέτες προϋπολογισμού 2.040.000 Ευρώ από τα οποία 290.000 Ευρώ δίνονται στους νομούς Ηρακλείου, Χανίων και Λασιθίου, ενώ στο νομό Ρεθύμνου 1.170.000 Ευρώ.

Τώρα ανά νομό σχεδιάζονται τα εξής:

Νομός Ρεθύμνου

α) Οδικό τμήμα Μάντρες-Αγία Γαλήνη. Εχουν ολοκληρωθεί οι βασικές μελέτες για το παραπάνω οδικό τμήμα του ΝΟΑΚ και στο αμέσως προσεχές διάστημα θα αρχίσει η εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών, ύστερα από έγκριση συγκριτικού πίνακα, με προοπτική ένταξης του έργου στο Γ’ ΚΠΣ.

β) Παράκαμψη Αγ. Γαλήνης. Εχουν ήδη εκπονηθεί οι βασικές μελέτες. Με πρόσφατη ανάθεση (3-1-2003) της Περιφέρειας Κρήτης, αναμένεται η ολοκλήρωση των υπολοίπων μελετών ώστε το έργο να καταστεί ώριμο για εξέταση χρηματοδότησης του από πιστώσεις του Γ’ ΚΠΣ.

γ) Οδικό τμήμα Ροδάκινο-Λευκόγια-Ακούμια-Αγ. Γαλήνη. Στα πλαίσια των προαναφερόμενων νέων μελετών, έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση των συμπληρωματικών μελετών ύψους 1170 χιλ. Ευρώ (ΣΑΜΠ Κρήτης) για πλήρη ωρίμανση του έργου. Η έναρξη εκπόνησης τους εκτιμάται να αρχίσει εντός του 2003.

Νομός Χανίων

α) Οδικό τμήμα Στόμιο (Χρυσοσκαλίτισσα-Ελαφόνησος)-Κουντουρα-Παράκαμψη Παλαιόχωρας. Ολοκληρώνονται οι βασικές μελέτες για το παραπάνω οδικό τμήμα του ΝΟΑΚ και αναμένεται, εντός του αμέσως προσεχούς διαστήματος, να αρχίσει η εκπόνηση της οριστικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η χρηματοδότηση της παραπάνω μελέτης γίνεται από το ΠΔΕ (ΥΠΕΧΩΔΕ-ΣΑΜ 071 και ΣΑΜΠ Κρήτης).

Στα πλαίσια των προαναφερόμενων νέων μελετών, προτείνεται η ανάθεση συμπληρωματικών μελετών για την πλήρη ωρίμανση του έργου, προϋπολογισμού 290 χιλ. Ευρώ (ΣΑΜΠ Κρήτης). Η έναρξη εκπόνησης των παραπάνω μελετών προβλέπεται να αρχίσει εντός του τρέχοντος έτους.

Νομός Ηρακλείου

α) Οδικό τμήμα Μάντρες-Τυμπάκι-Παράκαμψη Τυμπακίου-Παράκαμψη Μοιρών. Εχουν ολοκληρωθεί όλες οι βασικές μελέτες και με εξασφαλισμένους πόρους από το ΠΔΕ (ΥΠΕΧΩΔΕ και ΣΑΜΠ Κρήτης) θα ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες συμπληρωματικές μελέτες ώστε το έργο να καταστεί ώριμο, από άποψη μελετών, προκειμένου να δημοπρατηθεί.

β) Οδικό τμήμα Μοίρες-Βιάννος-Ιεράπετρα. Εχουν εκπονηθεί τα πρώτα στάδια μελετών και προτείνεται η ανάθεση των συμπληρωματικών μελετών, στα πλαίσια των προαναφερόμενων νέων μελετών, με προϋπολογισμό 290 χιλ. Ευρώ (ΣΑΜΠ Κρήτης). Οι μελέτες αυτές θα αρχίσουν να εκπονούνται εντός του τρέχοντος έτους.

Νομός Λασιθίου

α) Οδικά τμήματα Γδόχια-Μύρτος, Ιεράπετρα-Φέρμα, Λιθίνες-Πισκοκέφαλο. Εχουν εκπονηθεί τα πρώτα στάδια των μελετών (Αναγνωριστικές μελέτες) και προτείνεται η ανάθεση συμπληρωματικών μελετών, στα πλαίσια των προαναφερομένων νέων μελετών με προϋπολογισμό 290 χιλ. Ευρώ (ΣΑΜΠ Κρήτης).