Χιλιάδες αυθαίρετα σε δημόσιες εκτάσεις εντός σχεδίου, καθώς και σε οικόπεδα όμορα οικισμών και πόλεων, που χρησιμοποιούνται από αγρότες, πρόκειται να νομιμοποιηθούν, βάσει του άρθρου 5 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Γεωργίας για τη «ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, αποκατάστασης κτηνοτρόφων», που κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή.

Όπως ανέφερε χθες το «Έθνος», προβλέπεται, επίσης, η υπό όρους νομιμοποίηση και για τα εκτός ορίων καταπατημένα, ενώ ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θα πάρουν στην κατοχή τους οριστικά καταπατημένες εκτάσεις, που καλλιεργούν συνεχώς τα τελευταία δέκα χρόνια.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εξαγοράσουν τις συγκεκριμένες εκτάσεις, καταβάλλοντας τίμημα ίσο με την αντικειμενική αξία τους ή με την αγοραία. Σε εκτάσεις που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές, το τίμημα θα προσαυξάνεται κατά 10%.

Προβλέπεται, ωστόσο, η οριστική έξωση όσων έχουν καταπατήσει δημόσιες εκτάσεις και δεν καλύπτονται από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Όσος, μάλιστα, αρνηθούν να εγκαταλείψουν καταπατημένες εκτάσεις, θα κληθούν να πληρώσουν υψηλά πρόστιμα.

Αναφερόμενος στο πολυνομοσχέδιο, ο υπουργός Γεωργίας Γιώργος Δρυς υπογράμμισε ότι ρυθμίζονται υποθέσεις που εκκρεμούσαν εδώ και δεκαετίες, ταλαιπωρώντας καλλιεργητές και οικιστές και χωρίς το Δημόσιο να έχει κανένα όφελος.

Επισημαίνει, δε, ο κ. Δρυς ότι οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο νομοσχέδιο - σκούπα έγιναν κατόπιν «βασανιστικού» ελέγχου όλων των περιπτώσεων και ελήφθη η απόφαση εκείνη που τερμάτιζε τον ακήρυχτο πόλεμο κατεχόντων δημόσιες εκτάσεις και Δημοσίου.