Με μια μεγάλη εργολαβία για την αντικατάσταση των κυριολεκτικά διαλυμένων δικτύων της Χρυσοπηγής αρχίζει η απορρόφηση των πρώτων χρημάτων που εξασφαλίστηκαν από την Κυβέρνηση για να αντιμετωπιστούν οι βαρύτατες φθορές του δικτύου ύδρευσης της πόλης. Η Χρυσοπηγή είναι ίσως η πιο αδικημένη περιοχή του Ηρακλείου, με την έννοια ότι το σύνολο των δικτύων της είναι σαθρό και εμφανίζει βαρύτατες φθορές με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρότατο ζήτημα διαρροών. Αυτός ήταν και ο λόγος που το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΗ στην τελευταία του συνεδρίαση επέλεξε να ξεκινήσει τις δημοπρατήσεις των έργων αντικατάστασης των δικτύων από την περιοχή της Χρυσοπηγής, οι κάτοικοι της οποίας χωρίς υπερβολή αντιμετωπίζουν εφιαλτικές καταστάσεις λόγω του προβληματικού δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να βγει στον αέρα η δημοπράτηση του έργου που αφορά την «κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στην περιοχή της Χρυσοπηγής και σε περιοχές του Ηρακλείου συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ. Το έργο αφορά την αντικατάσταση 5,5 χιλιομέτρων δικτύων ύδρευσης και αντίστοιχων δικτύων αποχέτευσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περιοχή υπάρχει πρόβλημα με τη στενότητα των δρόμων και το γεγονός αυτό συνδυαστικά με την κατάσταση των υφισταμένων δικτύων επιβάλλει την ταυτόχρονη κατασκευή όλων των δικτύων ύδρευσης ακαθάρτων και ομβρίων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΔΕΥΑΗ υπάρχουν άλλες τρεις περιοχές του Ηρακλείου που μπαίνουν σε άμεση προτεραιότητα για την αντικατάσταση των δικτύων υδροδότησής τους καθώς υπάρχουν έτοιμες μελέτες που μπορούν άμεσα να δημοπρατηθούν. Πρόκειται για την περιοχή της Ηλιούπολης όπου το κόστος του σχετικού έργου ξεπερνά τα 2.980.000 ευρώ. Επίσης οι περιοχές των κάθετων δρόμων της Ακαδημίας, των Δειλινών και της Ν. Αλικαρνασσού, όπου η κοστολόγηση της αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης φτάνει το 1.500.000 ευρώ. Τα παραπάνω έργα συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000 αφορούν την κατασκευή 60 χιλιομέτρων αγωγών ύδρευσης στις προαναφερόμενες περιοχές και είναι πολύ σημαντικό για την πόλη του Ηρακλείου και υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα δίκτυα του Ηρακλείου και της Ν.Αλικαρνασσού υπάρχει οριστική μελέτη και εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι για όλη την εντός σχεδίου περιοχή.

Άλλες περιοχές όπου τα δίκτυα είναι παλιά και χρήζουν αντικατάστασης είναι ο Μασταμπάς και η Θέρισσος σε ένα μήκος δικτύου 36 χλμ., όπου το κόστος του έργου φτάνει τα 2.700.000. Αντίστοιχα στην περιοχή Κορώνι Μαγαρά απαιτούνται δίκτυα 34 χιλιομέτρων και ο προϋπολογισμός τους φτάνει τα 2.550.000 ευρώ. Επίσης στην Αγ. Αικατερίνη είναι αναγκαία η αντικατάσταση δικτύου 22 χιλιομέτρων με προϋπολογισμό 1.650.000 ευρώ. Υπάρχει ακόμα ζήτημα και για τα δίκτυα της Δημοκρατίας και της Κηπούπολης που αναπτύσσονται σε 17 χιλιόμετρα και το κόστος της παρέμβασης φτάνει τα 1.275.000 ευρώ. Ακόμα η περιοχή της Αλικαρνασσού έχει ανάγκη αντικατάστασης του δικτύου της, μήκους 35 χιλιομέτρων που θα κοστίσει 2.625.000 ευρώ. Τέλος τα δυτικά προάστια (Τρεις Βαγιές – Σταυρωμένος – Λίντο) είναι περιοχές που έχουν άμεση ανάγκη αντικατάστασης του συστήματος υδροδότησης που αναπτύσσεται σε 45 χιλιόμετρα και το σύνολο της παρέμβασης θα κοστίσει 3.375.000 ευρώ.

Το σύνολο όλων των περιοχών του Ηρακλείου και της Ν. Αλικαρνασσού που χρήζουν αντικατάστασης των δικτύων ξεπερνά τα 250 χιλόμετρα και απαιτεί τη διασφάλιση ενός ποσού της τάξεως των 24 εκ ευρώ, ώστε να μπει ένα οριστικό τέλος στον εφιάλτη των διαρροών και να βελτιωθεί η ποιότητα υδροδότησης των κατοίκων.