Της Λίλιαν Δαφερμάκη

Πορεία προς το δημοτικό ταμείο της Λότζια καλούνται να χαράξουν οι οφειλέτες του Δήμου Ηρακλείου, καθώς εκτιμάται ότι πριν την επόμενη διετία δεν προβλέπεται να υπάρξει και νέα ρύθμιση ευνοϊκότερη αυτής των 100 δόσεων που πρόσφατα ψηφίστηκε για την τακτοποίηση των απλήρωτων δημοτικών τελών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι δεν αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους δίνει ο νόμος για τη ρύθμιση των οφειλών τους μέχρι τις 30-11-17 θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και δεσμεύσεις του Α.Φ.Μ. στις οποίες εξωθούνται οι Δήμοι. Ο αρμόδιος επί των Οικονομικών αντιδήμαρχος, Γ.Καραντινός, με δηλώσεις του στην «Π» εξηγεί πώς θα ρυθμίσουν οι δημότες τις οφειλές τους και κυρίως πώς θα καταφέρουν να προχωρήσουν στην άρση της δέσμευσης του ΑΦΜ αλλά και τις δυνατότητες που ο νόμος δίνει για τη ρύθμιση των οφειλών.

Όπως τονίζει, μέσα από τη ρύθμιση αυτή ανοίγει ο δρόμος για μια πιο ευέλικτη διαχείριση των χρεών των οφειλετών, στους οποίους δίνει και κίνητρα για την αποπληρωμή της μέσα από την παραγραφή των προσαυξήσεων… Το νομοσχέδιο προβλέπει τη ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπά τους σε έως και 100 δόσεις, ενώ οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις  προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Για την ακρίβεια, στον νόμο υπάγονται οι βεβαιωμένες οφειλές και όσες πρόκειται να βεβαιωθούν έως τις 30-9-17, δηλαδή δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου.Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Μεγάλες διευκολύνσεις παρέχει το νέο νομοσχέδιο στους οφειλέτες δίδοντάς τους εναλλακτικές λύσεις για τη διαχείριση των χρεών τους. Στις ρυθμίσεις μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που θα βεβαιωθούν εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου. Αν το χρέος εξοφληθεί εφάπαξ, η απαλλαγή φτάνει σε ποσοστό 100%. Αν εξοφληθεί σε δύο έως είκοσι τέσσερις δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη από 20 ευρώ, κερδίζει ο οφειλέτης απαλλαγή κατά ποσοστό 80%. Αντίστοιχα αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε έως σαράντα οκτώ δόσεις, δίδεται απαλλαγή κατά ποσοστό 70%. Επίσης αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα έως εβδομήντα δύο δόσεις, δίδεται απαλλαγή κατά ποσοστό 60%. Τέλος αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις έως εκατό δόσεις, δίδεται απαλλαγή σε ποσοστό 50%.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη, ενώ καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5%.Πού θα πρέπει να απευθύνεται ο οφειλέτης

Ανάλογα με το ύψος του χρέους, θα παραπέμπεται η υπαγωγή του κάθε οφειλέτη στον νέο νόμο για τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για χρέη μέχρι και 88.000 ευρώ ο οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση με απόφαση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας. Εάν το χρέος του πολίτη κυμαίνεται από 88.001 έως 293.470 ευρώ, τότε η ρύθμιση της οφειλής θα πρέπει να περάσει από την έγκριση της οικονομικής επιτροπής. Στην περίπτωση που η οφειλή είναι ακόμα μεγαλύτερη, και συγκεκριμένα ξεπερνά τις 293.471 ευρώ, τότε απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Πως γίνεται η άρση της δέσμευσης του ΑΦΜ

Στο ποσό των 90 εκ. ευρώ έχουν σκαρφαλώσει οι μακροχρόνιες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Ηρακλείου.

Όπως είναι γνωστό, σε ένα σημαντικό αριθμό οφειλετών έχει ήδη γίνει δέσμευση του αριθμού του φορολογικού μητρώου τους, το οποίο μπορούν να απελευθερώσουν εφόσον ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Όπως γράψαμε και παραπάνω, το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνει ένας οφειλέτης είναι να επιλέξει μια από τις προτεινόμενες επιλογές που έχει για να τακτοποιήσει το χρέος του.

Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να πληρώσει είτε εφάπαξ και να απαλλαγεί εντελώς από τις προσαυξήσεις είτε να επιλέξει να πληρώσει σε είκοσι τέσσερις ή σαρανταοκτώ ή εβδομηντατρεις ή εκατό δόσεις.

Ανάλογα με το ποσό που θα απομείνει ως οφειλή, (αφού ο πολίτης ενταχθεί στη ρύθμιση και επιλέξει τη φόρμουλα εξόφλησης του χρέους του) δρομολογείται η άρση δέσμευσης του ΑΦΜ.

Πιο συγκεκριμένα εάν το ποσό της οφειλής (μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση) περιοριστεί στις 5.000 ευρώ για να γίνει άρση του ΑΦΜ ο πολίτης πρέπει να πληρώσει το 5% του χρέους του.

Αντίστοιχα, εάν η οφειλή του φτάνει στα 10.000 ευρώ, για να απελευθερώσει το ΑΦΜ θα πρέπει να πληρώσει το 10% της οφειλής του, ενώ εάν το χρέος ξεπερνά τα 10.000 ευρώ θα πρέπει να καταβάλει το 20% του χρέους για να απελευθερώσει τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου.

Σε ό,τι αφορά τις κατασχέσεις ο πολίτης θα πρέπει να καταβάλει το 25% του ποσού που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση.