Καθημερινά πηγαίνουν στη δουλειά τους, δεν είναι… και τόσο σίγουροι ότι θα λάβουν αρχές του μήνα τον μισθό τους και δυστυχώς φοβούνται ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί και να τη χάσουν.

Εννέα στους δέκα Κρητικούς φοβούνται ότι αύριο θα ξυπνήσουν και θα έχουν μείνει άνεργοι, όπως προκύπτει από έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του διδάκτορα στην ανάλυση δεδομένων, Γιώργου.I.Ματαλλιωτάκη, και του καθηγητή Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη, διευθυντή του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 1 ως 5 Ιουνίου σε 903 νοικοκυριά της Κρήτης.Απογοήτευση...

Αναλυτικά, στο σύνολο τους σχεδόν οι πολίτες (94,6%) υποστήριξαν πως είναι ανήσυχοι για το εργασιακό τους μέλλον, έπειτα από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, σε ποσοστό 71,3% απάντησαν ότι αισθάνονται πολύ ανήσυχοι και το 23,3% αρκετά ανήσυχοι. Το 60,6% του δείγματος πιστεύει ότι θα χρειαστεί περισσότερο από μια δεκαετία για να εξασφαλιστούν θέσεις εργασίας για τους άνεργους στη χώρα μας. Για διάστημα πέντε έως δέκα ετών κάνει λόγο το 18,5% του δείγματος, ενώ το 10,7% μιλάει για εύρος πενταετίας.Χαμηλές προσδοκίες...

Οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν σε ποσοστό 45,8% ότι το κράτος οφείλει να συνεργαστεί με τις επιχειρήσεις, ώστε οι άνεργοι να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα, ενώ να προσληφθούν οι άνεργοι στο δημόσιο έκρινε ως ιδανική λύση ένα πολύ μικρό ποσοστό (0,6%) των ερωτηθέντων.

Στις κυβερνήσεις σε ποσοστό 20,4% και στις ελληνικές επιχειρήσεις (29,9%) εναποθέτουν τις ελπίδες τους για την αντιμετώπιση της ανεργίας οι πολίτες, περιμένοντας ελάχιστα πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (14,5%) και τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις (6,8%) στο θέμα της ανεργίας.

Όσο αφορά στους υπαίτιους των υψηλών ποσοστών ανεργίας στη χώρα μας, η μεγάλη πλειοψηφία (61,4%) καθιστά υπεύθυνες τις πολιτικές και τους χειρισμούς των κυβερνήσεων καθώς και την ΕΕ σε ποσοστό 21,1%. Στις πολυεθνικές επιχειρήσεις (10%) και τον ανταγωνισμό της αγοράς (2,6%) αποδίδουν την κύρια ευθύνη για την ανεργία στη χώρα μας οι συμμετέχοντες στην έρευνα.

Σε ερώτηση σχετικά με τα επιδόματα ανεργίας, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών (74,9%) διατύπωσε την άποψη ότι ανακουφίζουν προσωρινά τους άνεργους, αλλά δε λύνουν το πρόβλημα.

Η γνώμη των πολιτών για την ανάληψη πρωτοβουλιών του κράτους για τους 70.000 περίπου πτυχιούχους που αποφοιτούν κάθε χρόνο από τα πανεπιστήμια είναι να δοθούν οι ενδεδειγμένες κατευθύνσεις από το κράτους για την απασχόληση των νέων πτυχιούχων (50%).

Το 50,6% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δε θυμούνται να έγινε ποτέ καμία μεγάλη ξένη επένδυση στην περιοχή τους.

Σε ποσοστό 84,8% δήλωσαν ότι οι άνθρωποι που βιώνουν την ανεργία στη χώρα μας έφυγαν από ελληνικές επιχειρήσεις.

Σε ποσοστό ύψους 44,7% οι ερωτηθέντες προτιμούν οι επιχειρήσεις να χρηματοδοτούνται από το κράτος με την προϋπόθεση να προστατεύονται και να μη χάνουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις με σημαντικά χρηματοοικονομικά προβλήματα.

Με το εντυπωσιακό ποσοστό (95,5%) για δημοσκοπικές μετρήσεις υποστηρίζουν ότι το κράτος πρέπει να θεσμοθετήσει την εργασία ως πολύτιμο αγαθό όπως είναι η παιδεία, η υγεία και η ασφάλεια και να δημιουργεί πάντοτε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να απασχολούνται και να αξιοποιούνται οι πολίτες της χώρας μας.