Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκεται το… ράλι των τροχοφόρων σε ευαίσθητες περιοχές της Κρήτης.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ανακοίνωσε πως συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δασικές υπηρεσίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.ά.) για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση του θέματος που έχει προκύψει από την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων στον Ψηλορείτη.

Οι άνθρωποι του πάρκου ευχαριστούν ιδιαίτερα τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κα Κοζυράκη Μαρία για την άμεση ανταπόκρισή της.

Σημειώνεται πως η αναγνώριση του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ως παγκόσμιου γεωπάρκου της UNESCO στηρίχθηκε, εκτός των άλλων, στο γεγονός ότι η οροσειρά του Ψηλορείτη που είναι ενταγμένη στο Δίκτυο Φύση 2000, αποτελεί χώρο ηρεμίας, αναψυχής και αρμονικής συμβίωσης του ανθρώπου με το περιβάλλον. Είναι επίσης προφανές ότι αυτή η αναγνώριση δημιουργεί σε όλους μας την ανάλογη ευθύνη. «Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι το ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ δεν έχει τη δικαιοδοσία της επιβολής ποινών. Οι ενέργειες για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής πραγματοποιούνται πάντα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για την αποτελεσματικότερη συνεργασία πολλές από αυτές τις υπηρεσίες συμμετέχουν ήδη στην Επιτροπή Διαχείρισής του.

Σε αυτή την κατεύθυνση το ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς θα συνδράμει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά», τονίζουν οι άνθρωποι του πάρκου.