Αναλυτικά στοιχεία για την καταλληλότητα των σχολικών κτιρίων σε ό,τι αφορά στις συνθήκες της ασφαλούς λειτουργίας τους ζητούν από τη δημοτική αρχή οι σύμβουλοι της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες». Μάλιστα, όπως τονίζουν τα στοιχεία είχαν ζητηθεί να κατατεθούν εγγράφως από το 2015 από τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Συγκεκριμένα τα στοιχεία που ζητούν είναι πόσα σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας διαθέτουν ιδιόκτητο κτίριο και πόσα λειτουργούν σε ενοικιαζόμενους χώρους; Ρωτούν επίσης σε πόσα από τα κτίρια αυτά έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά πυρασφάλειας και είναι σε ισχύ. Πόσα από τα κτίρια είναι σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του νόμου και έχουν την σχετική πιστοποίηση καταλληλότητας; Πόσα κτίρια αντιμετωπίζουν προβλήματα στατικής επάρκειας και σε πόσα έχει ξεκινήσει η αντιμετώπισή τους; Τέλος, θέλουν να λάβουν γνώση αν υπάρχει τεχνικός ασφαλείας στα κτίρια και αν έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και πιστοποιήσεις σε ευαίσθητους εξοπλισμούς (λεβητοστάσια, ανελκυστήρες, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λπ.).