Μία νέα κβαντική μέθοδο για την περιγραφή της αλληλεπίδρασης ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων με τα άτομα ανέπτυξαν ερευνητές του εργαστηρίου της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Αττοδευτερολέπτων του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ με υπεύθυνο τον Δρ. Παρασκευά Τζάλλα, και σε συνεργασία με ερευνητές του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Max Planck Institute for Microstructure Physics της Γερμανίας.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, οδήγησε στην ανάπτυξη κβαντικού φασματόμετρου, που χρησιμοποιήθηκε για τον χαρακτηρισμό ακτινοβολίας στην XUV φασματική περιοχή. Η εργασία ενοποιεί τους τομείς της κβαντικής οπτικής και της φυσικής των ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων και προετοιμάζει το έδαφος για μια νέα σειρά πειραματικών ερευνών της αλληλεπίδρασης της ύλης με ισχυρά πεδία λέιζερ στα πλαίσια της κβαντικής οπτικής.

Η έρευνα διεξήχθη στο Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Attosecond του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ με υπεύθυνο τον Δρ. Παρασκευά Τζάλλα, κύριο ερευνητή στο IESL-FORTH, σε στενή συνεργασία με τον Ν. Τσαραφυλλή (υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης), Ι. Κομίνη (επίκουρο καθηγητή, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης) και I. Gonoskov (μεταδιδάκτορα του Ινστιτούτου Φυσικής Μικροδομών Μαξ Πλανκ, Halle, Γερμανία).