Προχωρά η αδειοδότηση του μεγάλου ενεργειακού project της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας μέσω Κρήτης.

Ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, με απόφασή του χαρακτήρισε ώριμο το έργο που παρουσίασε η κοινοπραξία EuroAsia Interconnector και κήρυξε ουσιαστικά την έναρξη των διαδικασιών αδειοδότησης. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ολοκλήρωσή τους προγραμματίζεται για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Ο «EuroAsia» είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, στηρίζεται δηλαδή από την Ε.Ε. και τον προωθούν ενεργά οι κυβερνήσεις των τριών εμπλεκόμενων χωρών. Η επένδυση, που μπορεί να ανέλθει στο 1 δισ. ευρώ, αφορά στην κατασκευή υποθαλάσσιου καλωδίου 600 kV DC για τη διασύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας, με μεταφορική ικανότητα 2000 MW και συνολικό μήκος περίπου 1.518 km. Το έργο περιλαμβάνει τρεις διασυνδέσεις:

1. Ισραήλ - Κύπρου μήκους 329 χλμ.,

2. Κύπρου - Κρήτης μήκους 879 χλμ. και

3. Κρήτης - Ηπειρωτικής Ελλάδας (Αττική) μήκους 310 χλμ.

Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας χορήγησης των αδειών καθορίστηκε η19η Ιουλίου του 2017.

Η εταιρεία EuroAsia Interconnector δεσμεύεται, σύμφωνα και με τον κοινοτικό κανονισμό για τις ενεργειακές υποδομές, εντός τριών μηνών από την προαναφερόμενη ημερομηνία να καταρτίσει και να υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου ένα σχέδιο σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία χορήγησης των αδειών και την εξασφάλιση έγκαιρης πληροφόρησης του κοινού. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός της Ε.Ε. απαιτεί τη δημόσια διαβούλευση για αυτά τα έργα, όπως και την ενημέρωση της κοινής γνώμης για κάθε στάδιο υλοποίησής τους.Όπως προκύπτει από την απόφαση του κ. Πιτσιόρλα, ο φορέας υλοποίησης του έργου οφείλει, εντός περιόδου δύο ετών από τις 19 Ιουλίου, να υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων πλήρη φάκελο αιτήσεων για την έκδοση των αδειών που απαιτούνται προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο. Από τη στιγμή που θα γίνει αποδεκτός αυτός ο φάκελος, οι απαιτούμενες άδειες θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί σε ενάμιση χρόνο.