Μέχρι το τέλος του έτους ή το αργότερο την αρχή του 2018 φιλοδοξεί η δημοτική αρχή να έχει λειτουργήσει η νέα σύγχρονη ιχθυαγορά και να φύγει το αίσχος του Καρτερού!

Την ερχόμενη Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου συνεδριάζει και αναμένεται να ανακηρύξει ανάδοχο του έργου τη ΔΕΠΑΝΑΛ.

Οι διαδικασίες από την οικονομική κατακύρωση ώς την υπογραφή σχετικής σύμβασης αναμένεται να γίνουν πολύ σύντομα και να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Αύγουστο. Με βάση τις εκτιμήσεις του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Γιάννη Αναστασάκη, το έργο προβλέπεται, εκτός απροόπτου, να αρχίσει μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ για την ολοκλήρωσή του δεν θα χρειαστούν περισσότεροι από τρεις μήνες.

Μετά την αποπεράτωση του έργου βέβαια, αναπάντητο παραμένει το ερώτημα τι θα γίνει με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις επί της οδού Καρτερού, όπου δεν υπάρχει επίσημα άδεια για τη χονδρική πώληση αλιευμάτων.

Με βάση τον σχεδιασμό ωστόσο, θεωρείται βέβαιο ότι θα κινηθούν οι διαδικασίες για τη μετεγκατάσταση των αλιέων μέσω της μίσθωσης νόμιμου χώρου στη νέα ιχθυαγορά. Υπενθυμίζεται ότι η νέα ιχθυαγορά θα λειτουργήσει σε χώρο που παλαιότερα αξιοποιούνταν για τις ανάγκες της νέας λαχαναγοράς, ενώ θα διαθέτει συνολικά έξι καταστήματα.