Πριν το τέλος του έτους σκοπεύει η δημοτική αρχή να λειτουργήσει τη νέα σύγχρονη ιχθυαγορά και να σταματήσει το αίσχος του Καρτερού. Την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή αναμένεται να ανακηρύξει ανάδοχο του έργου τη ΔΕΠΑΝΑΛ, με τη δημοτική αρχή να εκτιμά ότι ως τον Αύγουστο θα υπάρχει υπογραφή.