Στην Κρήτη θα κατέληγαν μεγάλες ποσότητες ποτών - «μπόμπες» από τη Βουλγαρία. Το κύκλωμα που θα τις έφερνε στο νησί εξάρθρωσε η Οικονομική Αστυνομία. Τα μέλη του εκτός από την εισαγωγή του λαθραίου οινοπνεύματος ευθύνεται και για την παρασκευή 12 τόνων αλκοολούχων ποτών άγνωστης σύνθεσης.