Με ανακοίνωσή του ο όμιλος εταιρειών Νίκου Δασκαλαντωνάκη γνωστοποιεί ότι με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αναγνωρίστηκε η νομιμότητα των διοικήσεων των εταιρειών του ομίλου. Ο όμιλος προειδοποιεί μάλιστα με μηνύσεις όσους συνεχίσουν να δημοσιεύουν ανακριβείς και παραπλανητικές πληροφορίες για το θέμα.