Σε Σώμα συγκροτήθηκε η νέα διοίκηση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, τα μέλη του οποίου αναδείχτηκαν με εκλογική διαδικασία στις 9 Ιουλίου, μετά τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΚ. Πρόεδρος αναδείχθηκε ξανά ο κ.Καλαμπόκης, ενώ ήδη η διοίκηση συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Καλαμπόκης Αλκιβιάδης

Αντιπρόεδρος: Αλμπαντάκης Μιχαήλ

Β’ Αντιπρόεδρος: Καρπαδάκης Εμμανουήλ

Γεν. Γραμματέας: Κουτεντάκης Εμμανουήλ

Ταμίας: Παγωμένος Γεώργιος

Μέλη: Ανδρεαδάκης Ιωάννης

Μαρρής Γεώργιος

Μποτζάκης Γεώργιος

Περδικογιάννης Γεώργιος

Τσατσάκης Αριστείδης

Τσομπανάκης Απόστολος.

Ηδη στη διοίκηση συζητήθηκε το πλάνο δράσεων και στόχων της επόμενης τριετίας, το οποίο περιλαμβάνει ενιαία συμμετοχή σε Εκθέσεις, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, συνδιοργάνωση δράσεων και η ουσιαστική ενδυνάμωση των σχέσεων με όλους τους φορείς που σχετίζονται με το εξαγωγικό εμπόριο και γενικότερα ενέργειες με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των επιχειρήσεων – μελών του ΣΕΚ και την αποτελεσματικότερη προβολή τους στη διεθνή αγορά.

Μία από τις επόμενες άμεσες δράσεις του ΣΕΚ είναι ένα πρωτοποριακό Συνέδριο που θα διοργανώσει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, με κύριο στόχο την ανάδειξη των καλών πρακτικών των επιχειρήσεων – μελών του ΣΕΚ, αλλά και την καταγραφή όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Κρήτες εξαγωγείς.

Προτεραιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί η ενίσχυση των δράσεων για την τόνωση της εξαγωγικής δραστηριότητας και άλλων κλάδων, πέραν της κατηγορίας των Τροφίμων & Ποτών, όπως είναι τα βιομηχανικά προϊόντα, τα δομικά υλικά, τα φυσικά καλλυντικά κ.α. Επίσης, τονίστηκε η σημασία της ενημέρωσης όλων των κρητικών εξαγωγικών επιχειρήσεων για τον Σύνδεσμο και τις δράσεις του, καθώς και της ένταξης νέων μελών στο μητρώο του με ανταποδοτικά οφέλη. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές ημερίδες σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης αντίστοιχα.

Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύτηκαν για την ενίσχυση των πολυποίκιλων δράσεων του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, με γνώμονα πάντοτε το συγκρητισμό, οι οποίες μέχρι τώρα έχουν καταγεγραμμένα και αναγνωρισμένα από όλους θετικά αποτελέσματα. Μοναδικός σκοπός είναι η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των κρητικών επιχειρήσεων και όλων των παραγόμενων κρητικών προϊόντων, με συνέχεια και συνέπεια, και η περαιτέρω αύξηση των κρητικών εξαγωγών.

Στον περιφερειάρχη

Με γνώμονα αυτό, μετά τη συγκρότηση, τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΚ πραγματοποίησαν συνάντηση με τον περιφερειάρχη κο Αρναουτάκη, και κατέθεσαν πρόταση για τη συνδιοργάνωση δράσεων με την Περιφέρεια, την Αγροδιατροφική Σύμπραξη και τα Επιμελητήρια του νησιού.

Ο περιφερειάρχης ήταν θετικός στις προτάσεις του ΣΕΚ, άκουσε όλα τα μέλη προσεκτικά και, μέσα από μία διαλογική συζήτηση, καταγράφηκαν και προσεγγίστηκαν οι επόμενοι βηματισμοί της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων στο εξαγωγικό εμπόριο φορέων.